Định cư các nước

Những quyền lợi của thường trú nhân Úc – RR Úc Permanent Residence visa

Bài viết dưới đây sẽ liệt kê cho quý vị Những quyền lợi dành riêng cho Thường trú nhân Úc (sở hữu PR Permanent Residence visa của Úc), bởi đây là lý do chính hấp dẫn những di dân muốn đến sinh sống & học tập, làm việc tại quốc gia này. THƯỜNG TRÚ NHÂN

read more
Đánh giá trực tuyến hồ sơ khách hàng chương trình đầu tư định cư Úc

Để giúp quý khách hàng lựa chọn được chương trình định cư Úc (visa 188A, 188B, 188C hoặc 132A) phù hợp nhất vứi nhu cầu và hoàn cảnh , RIIT Experts cùng những luật sư định cư uy tín sẽ thẩm định đánh giá trực tuyến hồ sơ khách hàng chương trình đầu tư định cư Úc miễn phí.

read more
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“When you are in the financial industry you know the image you have to project to people. You have to be agile and authoritative; Consulting WP is the way to go for financial institutions.”

Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?