Melbourne, Sydney, Adelaide tiếp tục trong danh sách 10 thành phố đáng sống nhất thế giới 2019

Vienna tiếp tục giữ vị trí số một vị trí thành phố đáng sống nhất thế giới do Tổ chức kinh tế EUI (Economist Intelligence Unit) công bố.

Vienna một lần nữa đánh bại Melbourne – Thành phố  giữ danh hiệu thành phố đáng sống nhất thế giới trong bảy năm liên tiếp cho đến khi Vienna giành lấy vị trí này năm 2018.

Năm nay, Melbourne đứng ở vị trí thứ hai, theo sau là Sydney ở vị trí thứ ba và Adelaide chiếm vị trí thứ mười.

Úc (Melbourne, Sydney và Adelaide) và Canada (Calgary, Vancouver và Toronto) thống trị danh sách top 10, ba thành phố Osaka, Tokyo ở Nhật Bản và Copenhagen ở Đan Mạch hoàn thiện danh sách top 10 thành phố đáng sống nhất Thế giới năm 2019 này.

“Người dân tại những thành phố này được tiếp cận những hoạt động văn hóa, chăm sóc sức khỏe y tế và giáo dục” Giám đốc khu vực của EIU tại Châu Á, Duncan Innes-Ker phát biểu.

Sydney trở nên ‘đáng sống hơn’

‘Sydney đã tăng từ thứ năm lên thứ ba, nhờ sự cải thiện về điểm số về văn hóa và môi trường, phản ánh sự tập trung gia tăng vào việc chống lại và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu, như được vạch ra bởi chiến lược bền vững Sydney 2030 của thành phố,’ EUI cho biết.

Trong số 140 thành phố trên toàn thế giới, mỗi thành phố được chỉ định một số điểm cho hơn 30 yếu tố định tính và định lượng trên năm loại lớn về Tính ổn định, Chăm sóc sức khỏe, Văn hóa và Môi trường, Giáo dục và Cơ sở hạ tầng.

Chỉ số sinh động toàn cầu 2019

The Global Livable Index 2019

 Trả lời