fbpx

Ngày 14/11/2019 Bang Queensland thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ visa 188A và visa 188B

Ngày 14/11/2019 Bang Queensland thông báo tạm ngưng nhận hồ sơ visa 188A và visa 188B

THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Kể từ khi kết thúc ngày làm việc thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019, đề cử của Bang Queensland dành cho chương trình thị thực kinh doanh sẽ tạm thời đóng ngưng nhận hồ sơ

  • Thị thực visa 188A – Kinh doanh đổi mới
  • Thị thực visa 188B – Đầu tư vào trái phiếu chính phủ

Những hồ sơ đã nộp xin EOI trước ngày làm việc 14 tháng 11 năm 2019 vẫn sẽ được chọn và xử lý theo quy trình.

Những dòng thị thực kinh doanh vẫn được mở để nhận đề cử của Bang Queensland đó là:

  • Thị thực visa thường trú nhân 132A – Doanh nhân tài năng
  • Thị thực visa 132B – Đầu tư mạo hiểm
  • Thị thực visa 188C – Đầu tư trọng yếu
  • Thị thực visa 188D – Đầu tư cao cấp

Chính quyền Bang Queensland đang lên kế hoạch mở lại chương trình thị thực tay nghề trong những tuần tới,

  • Thị thực visa 190 – đề cử tay nghề (vĩnh viễn)
  • Thị thực visa 491 – tay nghề khu vực (tạm thời)

Chương trình sẽ mở ra với một số nghề nghiệp đã bị xóa khỏi QSOL do hạn ngạch nghề nghiệp được đáp ứng.

Xin vui lòng đọc ở đây để xem các nghề nghiệp bị loại khỏi danh sách

Vui lòng không gửi EOI của bạn nếu nghề nghiệp của bạn đã bị xóa khỏi danh sách vì nó sẽ không được chọn.

Ngày mở cửa chính xác của chương trình thị thực tay nghề vẫn chưa được xác nhận, quý vị vui lòng theo dõi trang web và các trang truyền thông xã hội để biết thông báo về điều này.

Vui lòng không gửi EOI của bạn cho đến khi chương trình được mở chính thức và vui lòng không gọi điện thoại hoặc gửi email cho BSMQ (Business & Skilled Migration Queensland) để yêu cầu ngày mở cửa cụ thể, vì điều này vẫn chưa được xác nhận.

Nếu bạn đã gửi EOI vào ngày 29 tháng 7 năm 2019 và chưa nhận được lời mời xin visa 190, bạn sẽ cần gửi EOI MỚI khi chương trình mở lại.

BSMQ sẽ tiếp tục xử lý các hồ sơ cho những người đã nhận được lời mời, nếu tất cả các tài liệu đã được cung cấp và phí nộp đơn vào Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019 (COB). Yêu cầu gia hạn sẽ không được cấp.

Bất kỳ hồ sơ nào mà tài liệu chưa được cung cấp hoặc thanh toán chưa được nhận trước Thứ Năm ngày 14 tháng 11 năm 2019 sẽ bị đóng.Trả lời