Những thay đổi mới ở Úc được thực hiện sau ngày 01/01/2020 (Phần 2)

…Phần 2

Năm mới đã đến rất gần. Nhưng trong khi nhiều người trong chúng ta đang nôn nao đón chờ năm mới và tận hưởng một ngày nghỉ lễ dài, thì ngày đầu tiên của năm 2020 thực sự là một thời gian bận rộn với rất nhiều thay đổi như luật và quy định mới, phí và lệ phí, thuế và lợi ích.

Đây là những gì quý vị cần biết trước ngày 1 tháng 1 năm 2020.

3, CAMERA BẮN TỐC ĐỘ KHÔNG CỐ ĐỊNH

Từ ngày 1 tháng 1, Chính quyền Tây Úc sẽ xóa phần cập nhật vị trí camera tốc độ của Lực lượng Cảnh sát WA.

Cho đến thời điểm hiện tại, lực lượng cảnh sát bang vẫn đang cung cấp các thông tin về vị trí camera tốc độ được lắp đặt theo từng ngày cụ thể. Tuy nhiên, tới năm 2020, các thông tin như thế này sẽ không được tiết lộ nữa với hy vọng người dân sẽ tuân thủ các yêu cầu về tốc độ an toàn hơn.

Kế hoạch của bang Tây Úc là, cánh tài xế sẽ được cung cấp một danh sách với khoảng 1800 địa điểm trên toàn tiểu bang. Những vị trí này có thể có, cũng có thể không có camera bắn tốc độ.

Từ ngày 1 tháng 1 tới, Chính phủ Tây Úc sẽ loại bỏ việc cập nhật vị trí camera tốc độ.

4, GIÁ CẢ LEO THANG

Theo Herald Sun, các công ty năng lượng dự kiến tăng giá điện của bang Victoria từ ngày 1 tháng 1.

Tờ tạp chí này tiết lộ, công ty Origin sẽ tăng giá các ưu đãi thị trường của họ lên 7.7%, đồng nghĩa với việc người dùng sẽ phải trả thêm $122 mỗi năm. Simply Energy cũng sẽ tăng trung bình 10.7%, tương tương $159 một năm.

Thông tin này trùng khớp với mức tăng 7.8% được đưa ra bởi Ủy ban Dịch vụ thiết yếu về giá điện mặc định mới của Victoria, được giới thiệu vào năm 2019 để cung cấp ưu đãi cơ sở cạnh tranh tốt hơn cho người tiêu dùng.

5, BẢO VỆ NHÂN CHỨNG

Những người báo cáo các hành vi sai trái và các nhân chứng sẽ được bảo vệ tốt hơn kể từ 2020. Các công ty thông tin đại chúng, các công ty độc quyền lớn và ủy thác của các tổ chức hưu bổng do APRA quy định đều nhận được yêu cầu áp dụng chính sách tố giác mới từ đầu năm 2020.

Chính sách này bao gồm thông tin về các biện pháp bảo vệ pháp lý có sẵn dành cho người tố cáo và quy định phương thức mà một công ty có thể sử dụng để điều tra các khiếu nại và bảo vệ người tố cáo khỏi các tổn hại.

6, NGHỈ PHÉP DÀNH CHO CHA MẸ

Bất cứ ai sinh hoặc nhận con nuôi vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 đều sẽ được hưởng những thay đổi mới về các chính sách chi trả mới.

Hiện tại, người dân không được phép nghỉ nhiều hơn tám (08) tuần có lương để chăm sóc chính cho một đứa trẻ mới gia nhập gia đình.

Luật mới năm 2020 sẽ tăng thời gian lên 12 tuần nếu người dân sinh hoặc nhận con nuôi vào hoặc sau ngày 1 tháng 1.

Cũng sẽ có một điều khoản Công việc nguy hiểm mới đối với Khoản trợ cấp trả cho cha mẹ này.Trả lời