Thang điểm di trú Úc chương trình visa 188 đầu tư kinh doanh

Để có thể nộp hồ sơ visa 188 theo dòng Đổi mới kinh doanh 188A (Business Innovation stream) hoặc dòng Đầu tư 188B (Investor stream) thì đương đơn phải đạt tối thiểu 65 điểm theo Thang tính điểm của Bộ di trú Úc dựa trên các yếu tố sau đây:

Chi tiết thang điểm Visa 188 định cư diện doanh nhân Úc dòng Đổi mới kinh doanh 188A (Business Innovation stream) và dòng Đầu tư 188B (Investor stream) giúp quý vị có thể tự đánh giá khả năng hồ sơ của bản thân. Tuy nhiên điều kiện của mỗi bang về số điểm là khác nhau, do vậy để được tư vấn chính xác hơn về hồ sơ, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi theo Hotline 0938 445 478 hoặc điền vào form thông tin dưới đây để được liên lạc sớm nhất.