Sự khác nhau giữa Thường trú nhân Úc & Quốc tịch Úc

Một thường trú nhân vĩnh viễn có hầu hết các quyền lợi của một công dân sở hữu quốc tịch Úc. Bài viết sau đây sẽ so sánh quyền lợi của quý vị sở hữu PR thường trú nhân Úc với quý vị sở hữu tấm hộ chiếu quyền lực Úc.

THƯỜNG TRÚ NHÂN (PR) QUỐC TỊCH

(CÔNG DÂN ÚC)

QUYỀN ĐI LẠI VÀO ÚC Quý vị sở hữu PR thường trú nhân Úc sẽ được cư trú tại Úc vĩnh viễn. Tuy nhiên PR có thời hạn 5 năm, do vậy trong trường hợp thường trú nhân ra khỏi nước Úc và visa thường trú hết hạn, thì bắt buộc quý vị phải xin thị thực tái nhập cảnh nếu không sẽ không được phép nhập cảnh Úc. Công dân Úc có thể tự dó ra vào nước Úc mà không cần xin visa.
QUYỀN ĐI LẠI VÀO CÁC NƯỚC KHÁC Tùy vào Hộ chiếu mà thường trú nhân đang nắm giữ. Ví dụ hộ chiếu Việt Nam chỉ có thể đi được 58 quốc gia khác mà không cần xin thị thực. Quý vị sở hữu tấm hộ chiếu Úc cỏ thể đi đến 170 quốc gia khác nhau mà không cần xin thị thực.
QUYỀN BẦU CỬ Thường trú nhân tại Úc không có quyền bầu cử. Công dân Úc được quyền bầu cử.
QUYỀN CHỌN NGÀNH NGHỀ Quý vị giữ Thường trú nhân Úc sẽ bị hạn chế một số ngành nghề thuộc cơ quan/ dịch vụ của chính phủ Úc, lực lượng vũ trang hay bồi thẩm đoàn Úc. Là công dân Úc, quý vị không bị hạn chế bất kỳ ngành nghề nào.
QUYỀN ĐƯỢC BỘ NGOẠI GIAO ÚC TRỢ GIÚP KHI Ở NƯỚC NGOÀI Chỉ được Quốc gia mà quý vị đang giữ quốc tịch giúp đỡ Quý vị sẽ được cơ quan đại diện của chính phủ Úc nơi xảy ra thiên tai/ tai nạn giúp đỡ