fbpx

Thư đề cử của Nam Úc cho visa 188 & 132 năm tài chính 2019-20 và 2020-21

Do số lượng đơn đăng ký chưa từng có, Di trú Bang Nam Úc thông báo rằng đã đủ chỉ tiêu ra Thư đề cử cho các diện Visa Đầu tư & Kinh doanh đổi mới (BIIP) 188 & 132 của năm tài chính 2019-20.

Bắt đầu từ ngày 23/03/2020, Di trú Bang Nam Úc  bắt đầu nhận đơn đăng ký “Ý ĐỊNH NỘP ĐƠN”(Intention to Apply) từ những bên quan tâm đang có kế hoạch nộp hồ sơ cho năm tài chính mới 2020/21.

Các bên quan tâm có thể gửi yêu cầu ‘Ý ĐỊNH NỘP ĐƠN’ với Di trú Nam Úc để đăng ký quyền lợi của họ trong đề cử của tiểu bang.

Quy trình gồm 2 bước này bao gồm việc gửi thông tin qua trang web áp dụng Nhập cư Nam Úc bên cạnh  phản hồi đã hoàn thành đối với email xác nhận:

 • Đăng nhập vào tài khoản của quý vị
 • Chọn “Submit enquiry”
 • Nhấp vào “Enquiry Topic” trong thanh Menu, chọn “Intention to Apply (Subclass 132/188 – excuding 132 Review)’
 • Chọn phân lớp visa mà quý vị muốn nộp:
  •  Visa phân lớp 132
   – 132 A
   – 132 B
  • Visa phân lớp 188
   – 188 A
   – 188 B
   – 188 C
   – 188 D
 • Chọn ‘Submit

Sau khi gửi yêu cầu, người nộp đơn sẽ nhận được email từ Di trú Nam Úc nêu rõ các bước tiếp theo của quy trình này . Xin lưu ý rằng không có chi phí liên quan đến việc nộp ‘Ý định nộp đơn’.

Đơn trình từ “Ý định nộp đơn” sẽ được sớm cân nhắc tương ứng với hồ sơ đã được nôp trong vòng 3 tháng đầu của chương trình trong năm 2020/21. (Ngày mở cho chương trình năm 2020-21 sẽ được công bố vào những ngày sau)

Để được tư vấn Lộ trình chi tiết làm Hồ sơ Đầu tư & Định cư Úc ở từng Bang tại nước Úc, quý vị vui lòng đăng ký Form thông tin bên dưới hoặc gọi ngay Hotline: 0938 445 478 đề được hỗ trợ miễn phí.

Trả lời