fbpx

Định cư các nước

Giới thiệu về Tỉnh bang Alberta Canada

Nằm ở phía tây Canada, tỉnh bang Alberta được bao quanh với dãy núi Canadaian Rocky ở phía tây và các thảo nguyên và vùng đất rộng lớn ở phía đông. Về phía bắc nằm ở Lãnh thổ Tây Bắc. Bang Montana của Hoa Kỳ là láng giềng phía nam gần nhất, và dùng chung một công viên

read more
Điều kiện xét duyệt visa 188 tại bang Victoria, Úc cao hơn so với các Bang khác

Bắt đầu từ ngày 22/07/2019, luật mới của chương trình Đầu tư (Visa 188B) và Kinh doanh đổi mới (Visa 188A) sẽ được áp dụng tại Bang Victoria. Các nhà đầu tư nên nắm rõ những thay đổi quan trọng này để tiến trình tham gia đầu tư được diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Luật mới được áp

read more
how can we help you?

Contact us at the Consulting WP office nearest to you or submit a business inquiry online.

“When you are in the financial industry you know the image you have to project to people. You have to be agile and authoritative; Consulting WP is the way to go for financial institutions.”

Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?